logo
twitter idiomasidiomas

RESPONSABILITAT SOCIAL

bocata

TRACTE PERSONAL

Hi ha infinitat de despatxos com el nostre oferint els mateixos serveis que nosaltres, amb iguals o millors professionals en els seus planters. Nosaltres ens volem diferenciar, i ens diferenciem, amb un tracte personal al client, amb un plus de proximitat i de familiaritat que ha caracteritzat a la nostra Empresa, i és en aquesta línia que hem estat educats durant molts anys. En una època de comunicacions més fredes, més distants, en les que el “on-line” preval com a tònica dominant, nosaltres seguim apostant pel tracte proper amb el client que, en molts casos, es converteix en tracte d'amistat. Aquest tracte s’estén a les nostres relacions amb els nostres proveïdors i col·laboradors externs.

corbata

IMPLICACIÓ PROFESSIONAL

Com a conseqüència de l’anterior, entrem en una implicació professional i personal cent per cent amb el client, fent nostres les seves inquietuds i intentant trobar no la “solució màgica”, sino la solució més d’acord amb cada cas particular dins dels criteris de legalitat i racionalitat sempre d’acord amb el client. No fem “màgia”, prestem els nostres serveis professionals buscant la millor solució per a cada cas.

net

MULTIDISCIPLINARS

El nostre Despatx engloba clients de tot tipus, des de grans multinacionals fins a petits autònoms, passant per pimes i micropimes, acomodant-nos en cada cas a les necessitats del client. No filtrem clients per facturació, mida o rendibilitat, sino que valorem l’empatia amb el mateix i el seu projecte empresarial.

leaf

RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL

Un problema en el nostre sector és el consum massiu de paper. Gràcies a l’aplicació de les noves tecnologies intentem reduir el consum de paper i de tintes al màxim. Treballem amb un sistema de reciclatge de paper i posterior destrucció del mateix.

lock

PROTECCIÓ DE LA SEVA INFORMACIÓ

En el nostre sector és indispensable complir amb la Llei de Protecció de Dades. Els nostres fitxers d’informació consten inscrits degudament a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

logo-footer

Monfort & Caixas Asociados, S.L. Barcelona - Copyright © 2009 . Telèfon: +34 932 319 713 Email: info@monfortycaixas.com

web by: